Moció DE CONDEMNA DE LA DECISIÓ DEL TRIBUNAL SUPREM D’ANUL·LAR LA SENTÈNCIA EXCULPATÒRIA DE L’AUDIÈNCIA PELS FETS DEL 15 DE JULIOL DE 2011

Llibertat les condemnadesAprovada la moció presentada per SiqueEsPot / Sisepuede SJD, en el ple de l’Ajuntament de Sant Joan Despí del 25 febrer 2016 DE CONDEMNA DE LA DECISIÓ DEL TRIBUNAL SUPREM D´ANUL-LAR LA SENTÉNCIA EXCULPATÒRIA DE L´AUDIÈNCIA PELS FETS DEL 15 DE JULIOL DE 2011.

El grup municipal SÍQUEESPOT/SÍSEPUEDE presenta aquesta moció a petició dels familiars dels condemnats davant el fet que el Tribunal Suprem, amb data de 17 de març de 2015 anul·les la sentencia exculpatòria del Tribunal Constitucional de 7 de juliol de 2014 pels fets que van succeir el 15 de juny de 2011 per les protestes que es van produir davant del Parlament de Catalunya.

La decisió del Tribunal Suprem implica la condemna, a vuit d’aquests ciutadans que van protestar, a tres anys de presó.

Considerem que aquesta sentència s’emmarca dins d’una campanya profunda de criminalització dels moviments socials que protesten contra l’ofensiva de retallades de drets i llibertats que es ve produint, com hem pogut comprovar, durant els darrers anys.

L’acció d’encerclar el Parlament s’ha d’entendre com un símbol de protesta política davant dels responsables de la crisi i de denúncia democràtica, perquè en moltes ocasions els governs estan al servei dels responsables directes de la crisis, i d’esquenes al poble.

L’acció no pretenia, com diu la sentencia, que el Parlament no actués. La protesta el que reclamava era sobirania real i el que volia era impedir que el Parlament es converteixi en un mer instrument del poder econòmic i financer.

Es per per tot això, que el grup municipal de SíQueEsPot/SíSePuede proposa al Ple de Sant Joan Despí l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Mostrar públicament el desacord polític del Ple amb la decisió del Tribunal Suprem.

SEGON.- Demanar la rectificació immediata de la sentència condemnatòria en forma d’indult seguint la legislació corresponent.

TERCER.- Donar trasllat d’aquest acord a les persones implicades i les seves famílies, al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, al Departament de Presidència, al Ministerio de Justicia del Govern espanyol i a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya.